Functieprofielen

Functie profielen

Je hebt medewerkers aangetrokken en iedereen is hard aan het werk. Maar is het duidelijk hoe elkaar te vinden en wie wat doet? Waar liggen de scheidslijnen? Hoe zijn de werkzaamheden geclusterd of verdeeld?

Door het opstellen van functieprofielen maak je voor je medewerkers, je managers en jezelf duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft, wat er van wie verwacht wordt en waarop wordt beoordeeld. 

Een functieprofiel beschrijft wat een medewerker aan taken en werkzaamheden uitoefent. Hierbij zijn verschillende varianten mogelijk, uiteenlopend van een specifieke omschrijving tot een profiel met aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden op een hoger abstractieniveau. Ook wordt er in opgenomen met welke kerncompetenties dit gebeurt, m.a.w. welk gedrag tot de meest succesvolle resultaten leidt.

Zijn er meerdere functies die zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden, dan spreek je van een functiehuis. 
Functies van gelijke niveaus kunnen gekoppeld worden aan een functiegroep of salarisschaal/minimum en maximum.

HR2Grow helpt bij het ontwerpen en opstellen van functieprofielen en een functiehuis.

Voor wie?

Bedrijven die sterk groeien en in korte tijd veel nieuwe collega’s aannemen in verschillende disciplines.

Deliverables

  • Een format voor een functieprofiel
  • Set met bedrijfscompetenties
  • Voorbeelden van standaard resultaatgebieden
  • Drie tot vier profielen per pakket

Het resultaat

  • Duidelijkheid voor medewerkers en managers wie wat doet
  • Beter inzicht in de verdeling van de werkzaamheden in de organisatie
  • Betere samenwerking tussen medewerkers en afdelingen
  • Medewerkers kunnen zich gerichter ontwikkelen
  • Bij een vacature kun je sneller een geschikte kandidaat selecteren

Prijs: € 1500,-

Prijs is excl. 21% BTW